การทดสอบเข้าเป็นศิษย์ของตระกูลหั่ว ดำเนินมาถึงด่านสุดท้ายซึ่งมีชื่อว่า ด่านวิชาเสียงแมลงฤดูใบไม้ร่วง เหล่าผู้เข้าทดสอบต้องเผชิญกับความร้ายกาจของเหล่าแมลงฤดูใบไม้ร่วง สุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจร่วมมือกัน แต่ภายใต้การติดตามอย่างไม่ลดละของพวกจางซื่อแหย เหล่าโจรจะสามารถผ่านด่านทดสอบได้หรือไม่ และสุดท้ายแล้วจะมีผู้ใดที่ได้เข้าเป็นศิษย์ของตระกลูหั่วหรือไม่

ข้อมูลหนังสือ