ขณะเดินทางในทะเลทราย ลู่จี้เฟิงและองค์หญิงทั้งสองได้ตกเข้าสู่พรางเมืองมนต์ดำ ก่อนพลัดตกลงใต้บาดาลพบเจอกับสัตว์ประหลาดใต้น้ำ เมื่อออกจากทางน้ำใต้ดินเป็นแคว้นซ่านซ่าน ที่นี่ลู่จี้เฟิงต้องรับมือกับถ่านอู๋เชิ่นอีกครั้ง สุดท้ายลู่จี้เฟิงช่วยแคว้นทั้งเก้าของแดนซีอวี้กำจัดศัตรู ทำให้ราชาทั้งเก้าแคว้นยินดีสวามิภักดิ์ต่อแค้วนเว่ย ลู่จี้เฟิงกับองค์หญิงทั้งสองเดินทางกลับแค้วนเว่ย พร้อมกับเครื่องราชบรรณาการของทั้งเก้าแค้วน สร้างความปราบปลื้มให้กับทั่วป๋าเทาเป็นอย่างมาก ทั่วป๋าเทาเริ่มเกิดอาการเจ็บป่วยเช่นเดียวกับบรรพบุรุษ จึงขอร้องโค่วเชียนจือช่วยหาหนทางสู่ความเป็นอมตะ

ข้อมูลหนังสือ