หลังจากที่หัวเสี่ยวเสีย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการทดสอบเพื่อคัดเลือกศิษย์ของตระกลูหั่ว เขาก็เดินทางมายังหมู่บ้านหวังเจียเป่า ตามหาโรงเตี๊ยมชิงอวิ๋นจนพบและได้เข้าร่วมการทดสอบ โดยการทดสอบนี้เรียกว่า สามด่านตระกุลหั่ว ด่านแรกมีชื่อว่า ด่านปล้นกันเอง ที่ผู้เข้าทดสอบจะถูกส่งเข้าไปในถ้ำหิน และต้องกลับออกมาพร้อมกับแผ่นป้ายหมายเลขของตัวเอง และของคนอื่นอีก 1 คน โดยมีกำหนดเวลาเพียงสามวัน หัวเสี่ยวเสีย ไหนเลยคาดคิดว่าเพิ่งเข้าไปในถ้ำก็ถูกคนขโมยแผ่นผ้ายหมายเลขของตัวเองไปเสียแล้ว เขาจะอย่างไร สุดท้ายแล้วเขาจะสมารถผ่านด่านปล้นกันเองนี้ไปได้อย่างไร

ข้อมูลหนังสือ