"เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน” เล่ม 3 เจินหวนที่ตั้งครรภ์ ได้รับโปรดปราน มากกว่าเดิม หากแต่พลันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดมากมาย จนทำให้นางเห็นซึ้งถึงสัจธรรมแห่งวังหลวง เรื่องราวการช่วงชิงอขงนางยังคงเต็มไปด้วยหยาดโลหิตและคราบน้ำตา บนเส้นทางสายที่ไม่มีหนทางให้หวนกลับ เจินหวนจะสามารถไปได้ถึงตลอดรอดฝั่งหรือไม่

ข้อมูลหนังสือ