เนื้อหา เหยี่ยวมารสัประยุทธ์สิบทิศ เล่ม 18 เป็นเล่มจบของภาคนี้ เป็นเหตุการณ์ที่หลงอิง ใช้หนึ่งต่อสู้เจ็ดยอดฝีมือวังตะวันออก หลงอิงจะพลิกตำราต่อสู้อย่างไร ยังมี พระนางบู๊เช็คเทียนที่ต้องเร้นกายแสวงหาวิถี ใช่จะสามารถยกราชบัลลังก์ให้กับหลี่เสียนได้โดยราบรื่นหรือไม่ จุดขาย เหยี่ยวมารสัประยุทธ์สิบทิศ เป็นผลงานภาคสองใน ชุดไตรภาคของเหยี่ยวมารสะท้านสิบทิศ ที่ดำเนินเนื้อเรื่องสืบต่อมาจาก เหยี่ยวมารสะท้านสิบทิศ

ข้อมูลหนังสือ