เหยี่ยวมารสัประยุทธ์สิบทิศ 13 หลงอิงกับพวกเฝ้ารักษาเมืองภูเขา ใช้คนน้อยสู้คนมาก พวกเขาจะรักษาเมืองไว้ได้หรือไม่ ความรักข้ามชาติภพระหว่างฟงกว่อถิงและเหมยเยี่ยจะเป็นอย่างไร

ข้อมูลหนังสือ