เหยี่ยวมารสัประยุทธ์สิบทิศ เล่ม 10 เล่มนี้ในที่สุดหลงอิงในคราบของบุรุษเสี่ยงชีวิตฟ่านชิงโจวก็เดินทางสู่สถานปศุสัตว์ม้าบิน ที่แท้แล้ว นายหญิงตระกูลเซียงที่เหล่าบุรุษในแผ่นดินต่างหมายปอง จะมีความงามปานใด ยังมีหลงอิงยังถูกจับผลัดจับผลูเข้าทีมตีคลีของพรรคผาลาย หากแต่หลงอิงไม่เคยไม่เคยเล่นกีฬาประเภทนี้มาก่อน

ข้อมูลหนังสือ