ลู่จี้เฟิงร่วมมือกับนักบวชจี๋เจียเยี่ยทำลายคฤหาสน์ตระกูลซูผี ซึ่งเป็นหนึ่งในสมุนอู่เสวียนจี ต่อมานักบวชจี๋เจียเยี่ยบอกเล่าความลับที่มาของปีศาจจิ้งจอกอู่เสวียนจี ลู่จี้เฟิงกลับผากระบี่เซียนอีกครั้ง พบว่าผู้อาวุโสเหลิงซิ่วเปลี่ยนไปจากเดิม อีกทั้งได้รับรู้อดีตของนักพรตรั่วสุ่ยที่ยิ่งมายุ่งลึกลับซับซ้อน ขณะอยู่บนผากระบี่เซียน ลู่จี้เฟิงบังเอิญพบว่ามียอดฝีมือคนหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาดอกเหมย ซึ่งยอดฝีมือผ็นี้ไม่เพียงลอบถ่ายทอดวิชาให้เหลางซิ่ว หนำซ้ำยังบีบให้เหลิงซิ่วหาทางบังคับลู่จี้เฟิงให้แต่งงาน หลังจากแต่งงาน ลู่จี้เฟิงลงจากผากระบี่เซียนกลับสู่แคว้นเว่ย จากนนั้นตามหาบันทึกตัวอักษรจากโค่วเชียนจือตามคำสั่งเสียของนักพรตรั่วสุย

ข้อมูลหนังสือ