เหยี่ยวมารสัประยุทธ์สิบทิศ เล่ม 9 หลงอิง ค้นพบเคล็ดวิชาใหม่ นั่นคือการใช้พันธุมารปลูกฝังจิตแห่งธาตุ เพื่อปกปิดร่องรอยของการเดินทางสู่สถานปศุสัตว์ม้าบิน การเดินทางสู่ตระกูลเซียงครั่งนี้ ชุมนุมด้วยยอดฝีมือรุ่นใหม่จากทั่วแผ่นดิน ที่สุดแล้วจะเกิดเรื่องราวเช่นใด

ข้อมูลหนังสือ