เหยี่ยวมารสัประยุทธ์สิบทิศ เป็นผลงานภาคสองใน ชุดไตรภาคของเหยี่ยวมารสะท้านสิบทิศ ที่ ดำเนินเนื้อเรื่องสืบต่อมาจาก เหยี่ยวมารสะท้านสิบทิศ

ข้อมูลหนังสือ