เหยี่ยวมารสัประยุทธ์สิบทิศ เล่ม 3 หลงอิง กะบพวกคิดตีชิงค่ายศัตรู ทั้งยังคิดฆ่าเหยี่ยวเยา ยอดฝีมือสำนักมารซึ่งสามารถบงการนกเหยี่ยวสำหรับสอดแนม  แต่การสู้รบเปลี่ยนพลิกตลอดเวลา หาได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ไม่

ข้อมูลหนังสือ