จะมีมนุษย์สักกี่คนที่เรื่องราวชีวิตกลายเป็นตำนาน 
และถูกเล่าขานกันมานับร้อยปี อย่างเช่น เลโอนาร์โด 
ดา วินชี บุรุษที่ได้รับความสนใจจากผู้คนตลอดเวลา
กว่า 5 ศตวรรษ ชื่อของเขาอยู่ในกระแสความสนใจ
ของผู้คนในทุกยุคทุกสมัย เรื่องราวของบุรุษที่ได้ชื่อว่า
เป็นอัจฉริยะที่ดึงดูดผู้คนทั่วโลก ผลงานของ
เลโอนาร์โด ดา วินชี กลมกลืนอยู่ในยุคสมัยปัจจุบัน
อย่างโดดเด่นไม่เคยเสื่อม แม้จะผ่านมาแล้ว 
กว่า 500 ปี เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะที่
บ่งบอกถึงความอัจฉริยะ ที่ผู้คนให้การยอมรับตลอดกาล 
ผลงานชิ้นเอกและเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งยุคสมัย อย่างเช่น ภาพโมนาลิซา 
และภาพพระกระยาหารมื้อสุดท้าย ยังคงอมตะและทรงค่าขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุที่เพิ่มขึ้น 
และปริศนาในภาพเขียนของเขายังเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมานับศตวรรษ 
และอยู่ในความสนใจของผู้คนตราบจนทุกวันนี้ 

เลโอนาร์โด ดา วินชี นับเป็นบุคคลที่มีความสามารถรอบด้าน เขาศึกษาศาสตร์วิชา
หลายสาขา อีกทั้งยังชำนาญในทุกสิ่งที่เขาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมศาสตร์, 
วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมทหาร, คณิตศาสตร์, กลศาสตร์, กายวิภาคศาสตร์, 
อากาศพลศาสตร์, พฤกษศาสตร์, สัตววิทยา, ดนตรี, ปรัชญา, การดูดาว, ศาสตร์การแสดง, 
การกีฬา แม้กระทั่งการทำไร่องุ่นเขาก็ยังประสบความสำเร็จ

ข้อมูลหนังสือ

  • เลโอนาร์โด ดา วินชี ไขปริศนาศิลปินเอกของโลก
  • ผู้เขียน: ปิยะโชค ถาวรมาศ
  • สำนักพิมพ์: ก้าวแรก
  • จำนวนหน้า: 219 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — ตุลาคม 2558
  • ISBN: 9786163670144