การที่เราจะมุ่งหวังทำอะไรสักอย่าง ย่อมต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า 
เพื่อให้การกระทำสิ่งนั้นๆ สำเร็จตามความประสงค์ แต่ในบางครั้ง 
สิ่งต่างๆ ที่เราวางแผนเอาไว้ ก็อาจจะไม่เป็นไปตามนั้น 
เนื่องจากมีเหตุแทรกแซง หรืออุปสรรคอื่นๆ เกิดขึ้น 
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดเอาไว้ล่วงหน้า 
ดังนั้นแล้ว ผู้ที่สามารถพลิกสถานการณ์อันเลวร้ายนั้น 
ให้กลายเป็นประโยชน์กับตนเองได้ หรืออย่างน้อยที่สุด 
สามารถทำให้ตนเองผ่านพ้นจากอุปสรรคนั้นไปได้ 
ก็ย่อมได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการพลิกผันสถานการณ์ 

โจโฉ เป็นตัวละครสำคัญซึ่งโลดแล่นอยู่ในวรรณกรรมจีนเรื่อง 
“สามก๊ก” เป็นผู้นำแห่ง “วุยก๊ก” โดยมีลักษณะนิสัยอันโดดเด่น 
คือ ความสามารถในการใช้คนให้กระทำการต่างๆ 
เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับตนเองได้อย่างมีประสิทธิผลเป็นอย่างมาก 
การใช้งานบุคคลเหล่านั้นของโจโฉ 
หากไม่เป็นไปด้วยอาญาสิทธิ์โดยตรงก็ย่อมเป็นไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมอันแยบคาย 
ซึ่งยากจะมีใครเสมอเหมือนและเทียบเคียงได้ บุคคลดังเช่นโจโฉ 
หาใช่ว่าจะต้องมีบุคลิก หรือท่าทางที่แสดงออกอย่างชัดแจ้งว่า
เป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวเสมอไป หากแต่เขามีความสามารถพิเศษ
ในการ “ซ่อน” ความเจ้าเล่ห์ของตนเอาไว้อย่างมิดชิด และใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลหนังสือ

  • อ่านกลยุทธ์เล่ห์เหลี่ยม โจโฉ
  • ผู้เขียน: สาละ บุญคง
  • สำนักพิมพ์: ก้าวแรก
  • จำนวนหน้า: 228 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — ตุลาคม 2558
  • ISBN: 9786163670090