หนังสือที่บอกแนวทางการคิด และการกระทําที่ถูกต้อง ที่จะทําให้ผู้อ่านสามารถเดินหาทางออก ค้นหาความสําเร็จโดยเริ่มต้นจากพลังความคิด ที่ถูกต้องก่อนตามด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เพราะคนที่ประสบความล้มเหลว มักจะดําเนินชีวิตแบบผิดๆ คิดผิด และทําผิดเหมือนกับคนบนถนนที่มีแต่ความมืดมิด ทําอย่างไรก็ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้สักที

ข้อมูลหนังสือ

  • 10 คิด...เปลี่ยนชีวิตใหม่
  • ผู้เขียน: ดำรงค์ พิณคุณ
  • สำนักพิมพ์: Damrong Pinkoon
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 4 — มกราคม 2558
  • ISBN: 9786163619136