แนวคิดสร้างจรรยาบรรณในการทํางานผู้นําต้องใช้ “ความดีนําชีวิต” ไม่เห็นแก่ทรัพย์สินเงินทอง “ความดีนําหน้า...ความกล้าตามหลัง”

ข้อมูลหนังสือ

  • Leader Secret ผู้นำล้ำลึก
  • ผู้เขียน: ดำรงค์ พิณคุณ
  • สำนักพิมพ์: Damrong Pinkoon
  • จำนวนหน้า: 208 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2558
  • ISBN: 9786163614728