“เรื่องเล่าขบวนนี้รวบรวมจากคอลัมน์ วิถีนกหนุ่ม ตีพิมพ์ในนิตยสารกุลสตรีและเนชั่นสุดสัปดาห์ ช่วงปี 2553-2554 เล่าผ่านการเดินทางเร่ร่อนไปในสถานที่ต่างๆ รวมทั้งจากความทรงจำ บางคนบอกผมว่า มันเป็นความเรียงกึ่งเรื่องสั้น หรือเรื่องสั้นกึ่งความเรียง ผมเองก็ไม่อยากจำนนด้วยรูปแบบ ปล่อยให้เป็นภาระของมวลมิตรนักอ่านจินตนาการต่อน่าจะดีกว่า เพราะสำหรับผม งานเขียนไม่ควรถูกจำกัดด้วยกรอบที่เคร่งครัดจนเกินไป แต่ปล่อยให้มันงดงาม ในแบบที่มันควรจะเป็น…”

ข้อมูลหนังสือ