"ปั้นคำ" เล่าเรื่องสั้นด้วยภาษาอันลื่นไหลชวนใหลหลงผูกปมอย่างเรื่องสั้นอ่านสนุกมาตรฐานทั่วไป และความมีเลือดมีเนื้อของตัวละคร ความคลุมเครือในความรู้สึกของตัวละครไม่ไปในทางใดทางหนึ่งชัดเจน ยังอยู่ในบ้าน และยังออกไปนอกบ้านทุกครั้งที่สบโอกาส ก็นับว่าเป็นความโดดเด่นของเรื่องสั้นในแต่ละเรื่อง สมกับที่เขาได้เคี่ยวกรำตนเองอย่างหนักหน่วงในการเขียนหนังสือจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา # คืนที่ฝนตกหนักสองครั้ง และช่องว่างระหว่างครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สอง # จะหวานสุขขมโศกก็โลกใบเดิมนะนักอยากเขียน # ใคร่นักจะหักมุมง # มารี # หลบร้อน # กระพรวน # เทพบุตรคืนลวง # รักคุ้มใจ # คืนพญาวันและหลายเดือนก่อนหน้านั้น # ลมตะวันตกในฤดูปลอดมรสุม # แมวตัวที่หายไปในเดือนกั้นอยาก # สนิมในบ้านของคนอื่น * บทกล่าวตาม โดย อนุสรณ์ ติปยานนท์

ข้อมูลหนังสือ

  • แมวตัวที่หายไปในเดือนกั้นอยาก
  • ผู้เขียน: ปั้นคำ
  • สำนักพิมพ์: บุราคุมิน
  • จำนวนหน้า: 216 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2557
  • ISBN: 9786163610942