เรื่องจักรพรรดิบู๊ลิ้มนี้ เป็นนวนิยายกําลังภายในของนักเขียนไต้หวันนามเฮ้งฮกโก้ว จักรพรรดิบู๊ลิ้มเริ่มต้นด้วยการชุมนุมบู๊ลิ้ม เพื่อคัดเลือกจักรพรรดิปกครองชาวยุทธจักร พร้อมกับการเปิดเผยตัวเอกของเรื่องในคราบขอทานน้อยที่สูงด้วยคุณธรรมธัมมะ คิดช่วยเหลือเภทภัยผู้อื่น โดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยส่วนตัว

เมื่อชาติกําเนิดถูกเปิดเผย ก็ฝึกปรือยอดวิชากระบี่ประจําตระกูล แบกรับภาระหน้าที่ในการล้างแค้นแก่บุพการี สืบหาฆาตกรที่สังหารบิดา แวดล้อมด้วยสหายน้ำมิตรคู่คิดที่เจ้าเล่ห์ แสนกล นงคราญบู๊ลิ้มในรูปลักษณะต่างๆ ทั้งยังเป็นเรื่องที่ผู้เขียนต้องการสะท้อนภาพความชั่วร้ายของชนชาวโลก ความมัวเมาในอํานาจหน้าที่บันดาลให้กระทําการใดๆ โดยไม่คํานึงถึงวิธีที่ใช้ มาตรแม้นว่าสังคมในปัจจุบัน สภาพเช่นนี้ยังปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ

ข้อมูลหนังสือ

  • จักรพรรดิบู๊ลิ้ม เล่ม 1
  • ผู้เขียน: เฮ้งฮกโกว
  • ผู้แปล: น.นพรัตน์
  • สำนักพิมพ์: เทียนตี้
  • จำนวนหน้า: 340 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2562
  • ISBN: 9786163561954