กระบี่เย้ยยุทธจักรที่ได้รับการตัดทอนบางตอนไปแต่เดิมมาในรูปแบบสมบูรณ์ครั้งแรกที่กิมย้งประพันธ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1967 ซึ่งมีการเพิ่มเนื้อหากว่า 30% จากฉบับปรับปรุงใหม่ที่สยามอินเตอร์เคยตีพิมพ์ออกมา

ข้อมูลหนังสือ

  • กระบี่เย้ยยุทธจักร ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 1 : ผู้กล้าหาญคะนอง
  • ผู้เขียน: กิมย้ง
  • ผู้แปล: น. นพรัตน์
  • สำนักพิมพ์: เทียนตี้
  • จำนวนหน้า: 300 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2561
  • ISBN: 9786163561732