500 ล้านปีของความรัก เล่มนี้ เนื้อหาจะแบ่งเป็นสี่ตอนด้วยกัน ตอนที่หนึ่งเริ่มต้นที่ความรักระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวกันอีกครั้ง ตอนที่สองจะเกี่ยวข้องกับความผูกพันในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความผูกพันระหว่างแม่กับลูกหรือระหว่างคนรัก ตอนที่สามจะขยายต่อออกไปถึงเรื่องราวของความรักระหว่างกลุ่มหรือพวกพ้องของมนุษย์ ความรักในศาสนา ความรักที่มีต่อชาติฯ ตอนที่สี่จะเกี่ยวข้องกับความหลากหลาย การคิดต่าง โดยจะนำเรื่องราวของความรักทั้งหมดในสองเล่มมาสรุปรวบเข้าด้วยกัน และแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าความรักนั้นมีบทบาททำให้ลิงป่าฝูงหนึ่งในแอฟริกาก้าวเดินมาเป็นมนุษย์ที่ศิวิไลซ์ มีเทคโนโลยี สามารถทะยานออกไปสำรวจอวกาศเช่นที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ได้อย่างไร

ข้อมูลหนังสือ

  • 500 ล้านปีของความรัก เล่ม 2 วิทยาศาสตร์ของอารมณ์ ความรัก และความเกลียดชัง
  • ผู้เขียน: นพ.ชัชพล เกียรติขจรธาดา
  • สำนักพิมพ์: ชัชพลบุ๊คส์
  • จำนวนหน้า: 340 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2564
  • ISBN: 9786163487766