'สนุกนึก :วรรณกรรมแตกกิ่ง' รวมดาวนักเขียนทั้งรุ่นอาวุโส รุ่นกลาง รุ่นเล็ก

สุชาติ สวัสดิ์ศรี, แดนอรัญ แสงทอง, ศรีดาวเรือง, อนุสรณ์ ติปยานนท์, อุทิศ เหมะมูล, อุเทน มหามิตร, ภู กระดาษ, นิวัต พุทธประสาท, วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา, นฆ ปักษนาวิน, โมน สวัสดิ์ศรี, สมุด ทีทรรศน์

ด้วยกติกาแตกกิ่งคือ : นักเขียนแต่ละท่านต้อง แต่ง - ต่อ - เติม เรื่องสั้นของตัวเองโดยให้มีที่มาจากจุดกำเนิดเดียวกัน มีจุดอ้างอิงถึงกัน จากต้นเรื่องของศรีดาวเรือง พร้อมโจทย์บังคับเลือกอีกสองอย่าง แล้วแตกกิ่งตามจินตนาการ

ความสนุกของเล่มคือ เราคนอ่านต้องลุ้นไปกับเรื่องของนักเขียนแต่ละท่านว่า นักเขียนเขามีวิธีและลีลาการเขียนจะเด็ดสะระตี่อย่างไร เรื่องของเขาจะน่าสนใจขนาดไหน และจะมัดใจคนอ่านอย่างเราๆ ให้สนุกและลุ้นไปกับคนเขียนภายใต้โจทย์กติกาที่ต้องเชื่อมต่อกันกับต้นเรื่อง 'ผู้ไม่ยอมแพ้' ของศรีดาวเรือง

ข้อมูลหนังสือ

  • สนุกนึก : วรรณกรรมแตกกิ่ง
  • สำนักพิมพ์: บุ๊คไวรัส
  • จำนวนหน้า: 200 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2557
  • ISBN: 9786163486349