ภาสินี ญาโณทัย

ความรักในสิ่งที่เป็น คืออนาคตของบ้านบำรุงชาติสาสนายาไทย หลังจารึกสำคัญทางประวัติศาสตร์แพทย์แผนไทย

กรองทอง บุญประคอง

พื้นที่แห่งความสุข แบบเรียนสำคัญที่สุดในรั้วโรงเรียนอนุบาลจิตตเมต์ (ปฐมวัย)

อมฤต เจริญพันธ์

ความคิดสนุกสนานที่สร้างให้เกิดพื้นที่แห่งความร่วมมือแบบใหม่ กับความตั้งใจให้เป็นแหล่งรวมของคนบ้า

ประยูร วงศ์พุทธคำ

ความฝันของข้าราชการผู้มั่งมั่นในการฟื้นตำนานส้มบางมด

ภูวนาท ชุ่มศรีขรินทร์

ศิลปะ การจัดวาง และความหลงใหลในโลกแห่งดอกไม้ของร้านนภสร

นวพล ธำรงค์รัตนฤทธิ์

เพราะเปิดรับกับโลกใหม่ จึงนำมาสู่ความเป็นไปได้มากมายไม่รู้จบ

อภิศักดิ์ กำเพ็ญ

เมื่อความสัมพันธ์กลายเป็นพลังในการขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อกลุ่มเกษตรอินทรีย์กัลยาณมิตร

ชัชพล เกียรติขจรธาดา

เรื่องเล่าแห่งความหวังในการสร้างวิทยาศาสตร์ให้เป็นททุนการผลิตแห่งอนาคต


ข้อมูลหนังสือ

  • ชนชั้นกลางในนิยามใหม่
  • ผู้เขียน: รวมนักเขียน
  • สำนักพิมพ์: Little Thoughts
  • จำนวนหน้า: 282 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2556
  • ISBN: 9786163484550