เส้นทางสู่ความสำเร็จมีหลายสายตามแต่ใครจะปรารถนา... ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางใด ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ล้วนมาจาก การรู้เป้าหมาย การวางแผน การลงมือทำด้วยความพยายาม ความอดทนและเชื่อมั่นในตนเอง... ถ้ามัวแต่รอให้ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเอง ทุกอย่างก็จะไม่มีวันเปลี่ยนไป แต่ถ้าคุณเริ่มลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลง สิ่งที่คุณหวังย่อมมาถึง

ข้อมูลหนังสือ