รวมเรื่องสั้นสองเรื่องเด่นของตูร์เจเนฟ ที่ประกอบด้วย เรื่อง "หมอท้องถิ่น" และ "กัสยันจากดินแดนที่สวยงาม " ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ ผ่านการคัดสรรค"กัสยันจากดินแดนที่สวยงาม " คือหนังสือรวมเรื่องสั้นสองเรื่องเด่นของตูร์เจเนฟ ที่ประกอบด้วย เรื่อง "หมอท้องถิ่น" และ "กัสยันจากดินแดนที่สวยงาม " ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ ผ่านการคัดสรรค์จากสำนักพิมพ์สมิต และถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงหนังสือเล่มเล็กๆ แต่ภายในเล่มกลับมีเนื้อหาที่แฝงไปด้วยข้อคิดและปรัชญาในการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายเช่นในเรื่อง "หมอท้องถิ่น"ที่แสดงถึงความรับผิดชอบของหมอที่มีต่อคนไข้ จนสื่อให้เห็นถึงความผูกกันอย่างลึกซึ้ง ระหว่างหมอกับคนไข้ ซึ่งงานเขียนส่วนใหญ่ของ ตูร์เจเนฟก็จะมีแนวคิดมาจากความคิดที่อยากปฏิรูปสังคม ซึ่งทั้งหมดนั้นถูกสะท้อนอยู่ในงานเขียนเขา

ข้อมูลหนังสือ

  • กัสยันจากดินแดนที่สวยงาม
  • แปลจากหนังสือ: Kasyan from the Beautiful Lands
  • ผู้เขียน: Ivan Turgenev
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 88 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2561
  • ISBN: 9786163430939