"พระดำ"คือหนังสือรวมเรื่องสั้นของสังคมรัสเซีย ที่เนื้อหาส่วนใหญ่แล้วออกแนวขบขัน แต่ไม่ใช่ว่ามีเพียงแค่ความขบขันแต่ทั้งหมดยังแฝงไปด้วยการเสียดสีสังคมในยุคนั้นอย่างเจ็บแสบ มีทั้งเรื่องที่สะท้อนถึงความเหลวแหลกของสังคมวัยรุ่นที่หาแต่ความสุขจากหญิงงามเมืองอย่างขาดสติ นอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องที่สะท้อนถึงการคาดหวังและความหลงตัวเองของคนคนหนึ่งที่เชื่อว่าตัวเองดีและอยู่เหนือผู้อื่นจนในที่สุดกลับเป็นตัวเขาเองที่เป็นคนทำลายทางครอบครัวและตนเอง นอกจากสองเรื่องนี้แล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกภายในเล่ม

ข้อมูลหนังสือ

  • พระดำ
  • แปลจากหนังสือ: The Black Monk
  • ผู้เขียน: Anton Chekhov
  • ผู้แปล: วิจักขณา
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 175 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2561
  • ISBN: 9786163430922