"สงครามวอเตอร์ลู" คือหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวสงครามที่มีความดุเดือดเข้มขน ภายใต้บรรยากาศที่มีสายฝนโปรยลงมา ซึ่งเหตุการ์ณทั้งหมดได้เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น" เนื้อหาภายในเล่ม มิได้สะท้อนภาพสงครามแต่เพียงอย่างเดียว แต่กลับนำเสนอถึงความรู้สึกนึกคิดของคนที่อยู่ในสงครามด้วย 

ข้อมูลหนังสือ

  • สงครามวอเตอร์ลู
  • แปลจากหนังสือ: Waterloo
  • ผู้เขียน: Victor Hugo
  • ผู้แปล: ศักดิ์ บวร
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 118 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2561
  • ISBN: 9786163430915