การมีควมสุขนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนมุ่งหวัง แต่สิ่งนี้จะได้มาก็ด้วยการแสวงหาของแต่ละคน ทุกคนควรจะมีความสุขอย่างน้อยก็ในระดับที่พอประมาณ

ความสุขของแต่ละคนนั้นไม่ขึ้นอยู่กับผู้อื่น จงอย่าคาดหวังกับสิ่งรอบกายเพื่อหวังความสุข แต่จงปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งรอบกายให้ได้มากกว่า

ข้อมูลหนังสือ

  • ความตายที่เป็นสุข
  • แปลจากหนังสือ: A Happy Death
  • ผู้เขียน: Albert Camus
  • ผู้แปล: วิจักขณา
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 222 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2561
  • ISBN: 9786163430908