แอลแมร์ หนุ่มชาวดัชท์ที่มาจากครอบครัวชาวยุโรปที่ดี ได้หันเหชีวิตตนเองมาเป็นผู้แสวงหาโชคลาภในดินแดนที่ไกลโพ้นที่เรียกว่า มาเลย์ เมื่อหนึ่งร้อยปีที่แล้ว

และท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอาณานิคมของประเทศตะวันตก-อังกฤษ และดัชท์ ทำให้แอลแมร์ผู้มองโลกในแง่ดี ต้องเจอกับมรสุมชีวิต ทั้งจากครอบครัว มิตร และศัตรูทางธุรกิจ

ข้อมูลหนังสือ

  • ความโง่เขลาของแอลแมร์
  • แปลจากหนังสือ: Almayer's Folly
  • ผู้เขียน: Joseph Conrad
  • ผู้แปล: วิจักขณา
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 344 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2561
  • ISBN: 9786163430885