โสเครติสได้รับการพิพากษาประหารชีวิตด้วยข้อหากัดกร่อน และบ่อนทำลายความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเอเธนส์ในยุคโบราณ เขาเป็นอาจารย์ของเพลโต และเป็นผู้ก่อตั้งหลักปรัชญาตะวันตก

ข้อมูลหนังสือ

  • การต่อสู้ของโสเครติส
  • แปลจากหนังสือ: Socrates'Defence Plato
  • ผู้เขียน: Plato
  • ผู้แปล: ศักดิ์ บวร
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 104 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2561
  • ISBN: 9786163430861