หนังสือเล่มนี้จะนำคุณผู้อ่านไปสู่นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นนักบุกเบิกและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลซึ่งมีแนวคิดสั่นสะเทือนอารยะรรมและช่วยให้รู้ว่าตัวเองเป็นใคร จอห์น สจ็วต มิลล์ ได้ทำการสำรวจความเสี่ยงและความรับผิดชอบในการใช้เสรีภาพได้ทำการตรวจสอบอำนาจของเผด็จการที่สามารถมาได้ทั้งจากฝ่ายรัฐบาลและจากกลุ่มความคิดของคนส่วนใหญ่ มิลล์ได้นำเสนอเสรีภาพทางความคิดทางการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวและติดตามความพอใจของเราในฐานะเสรีภาพที่มีความสำคัญสูงสุดตราบเท่าที่เราไม่ได้ทำร้ายใคร หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนึ่งในผลงานที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดเชิงปรัชญาที่เคยได้รับการเรียงร้อยขึ้นเป็นหนังสือ

ข้อมูลหนังสือ

  • เสรีภาพ
  • แปลจากหนังสือ: On Liberty
  • ผู้เขียน: John Stuartmill
  • ผู้แปล: ศักดิ์ บวร
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 255 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2560
  • ISBN: 9786163430830