เรากำลังเฝ้าสังเกตขบวนปรัชญาทั้งขบวนที่ขับไล่มโนภาพทางปรัชญาก่อนหน้านี้ออกไปและที่มุ่งทำให้การทำความเข้าใจในแบบอัตวิสัยของเราแหลมคมยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันกับที่มันทำให้เรารู้สึกเป็นเอกภาพกับโลกอย่างแรงกล้ายิ่ง ชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในแง่นี้เรากำลังเบิกความเป็นพยานและกำลังมีส่วนร่วมในการเริ่มต้นวิถีใหม่ของการคิดปรัชญา

ข้อมูลหนังสือ

  • ปรัชญาของการมีอยู่ประวัติศาสตร์ย่อย : ลัทธิเอ็กซิสเทนเชียลลิสม์
  • ผู้เขียน: โกมุที ปวัตนา
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 88 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2560
  • ISBN: 9786163430823