ซูเมอเกอร์เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นพื้นฐาน คือการเปลี่ยนแปลงระบบคุณค่าและทัศนคติที่เป็นอยู่ของเรา ระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้ปฏิเสธ “ วิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์ “ สังคมสมัยใหม่ที่เชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์แบบวัตถุนิยมและเทคโนโลยีอย่างตาบอดกำลังนำเราไปสู่ความหายนะ ความสำเร็จของมันเป็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้น “แล้วจะได้ประโยชน์อะไรเล่า หากเราจะได้เป็นเจ้าของโลกทั้งโลก แต่ต้องสูญเสียวิญญาณของความเป็นมนุษย์ไป “

ข้อมูลหนังสือ