ตลอดประวัติศาสตร์  หนังสือบางเล่มได้เปลี่ยนแปลงโลก  พวกมันเปลี่ยนวิถีที่เรามองตัวเองและผู้อื่น  พวกมันเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการโต้แย้ง  ขัดแย้ง  สงครามและการปฏิวัติ  พวกมันได้กระตุ้น  สร้างความร้าวฉาน  ยั่วยุและปลอบประโลมใจ  พวกมันได้เติมแต่งชีวิตของเราให้ดีขึ้นและทำลายชีวิตของเรา  

ข้อมูลหนังสือ

  • เดอะปริ้นซ์
  • แปลจากหนังสือ: The Prince
  • ผู้เขียน: Niccolò Machiavelli
  • ผู้แปล: ศักดิ์ บวร
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 184 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2559
  • ISBN: 9786163430601