ฟรอยด์เป็นใครกันแน่?  แพทย์  จิตแพทย์  นักวิเคราะห์จิต  นักจิตวิทยา  นักปรัชญาและนักวิจารณ์...

นี่เป็นอาชีพหลายอย่างที่ฟรอยด์เป็นได้  แต่ไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดนี้  มันก็ยังไม่หนุนส่งให้ฟรอยด์สำคัญแก่โลกอย่างแท้จริงได้  ถึงแม้คำว่า  ‘อัจฉริยะ’  จะไม่สามารถแยกแยะผู้คนให้เห็นแตกต่างกันได้ก็จริง  แต่ก็ยังไม่มีคำใด  ที่จะเหมาะสมกับเขาเท่าคำนี้  เขาเป็นคน  ‘อัจฉริยะ’  ใคร ๆ อาจคิดว่าเขาเป็นเช่นนี้  ในฐานะที่มีคนน้อยนักในประวัติศาสตร์  ผู้มีจิตใจเป็นสากล  เช่นเดียวกับ  เช็กสเปียร์  เกอเต  ลีโอนาโด ดา วินชี  อะไรก็ตาม  ที่เขาได้สัมผัส  เขาก็ให้ความสว่าง  เขาเป็นคนหลักแหลมจริง ๆ  เขาเป็นจอมขบถต่อวิชาการในยุคสมัยของเขาคนหนึ่ง...

ข้อมูลหนังสือ

  • พื้นฐานทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ซิกมันด์ ฟรอยด์
  • ผู้เขียน: กิติกร มีทรัพย์
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 6 — เมษายน 2559
  • ISBN: 9786163430595