รัสเซลล์อ้างว่าเขาได้รับแรงกระตุ้นมาจากความรู้สึกอันยิ่งใหญ่สามประการ ความปรารถนาในรัก ความใฝ่ฝันในความรู้ และความเห็นอกเห็นใจมนุษย์ผู้ทุกข์ยาก ซึ่งความรู้ทั้งสามประการนี้เป็นแรงกระตุ้นเขาทั้งในการใช้ชีวิตส่วนตัวและในด้านการเสริมสร้างภูมิปัญญาให้แก่ตัวเองและผู้อื่น โดยหลักปรัชญาของเขา ซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่ยึดติดอยู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เป็นหลักปรัชญาที่อิงอยู่กับตรรกศาสตร์อย่างแนบแน่น นอกจากนี้รัสเซลล์ยังทุ่มเทความพยายามเพื่อศึกษาแก่นแท้ของศาสตร์ที่เรียกว่า “การกำเนิดธรรมชาติหรือขอบเขตการเรียนรู้ของมนุษย์” จนเกิดคำถามที่คลางแคลงใจเราเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนั่นก็คือ “เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เรารู้นั้นคือความจริง ในเมื่อคำโกหกมีอยู่ทั่วไปในชีวิตของเรา?” ปรัชญาของเบอร์แทรนด์ รัสเซลล์เล่มนี้จะนำเสนอภาพชีวิตและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลกผู้ซึ่งเพียรพยายามจะเข้าถึงหลักปรัชญาและเพียรพยายามเข้าให้ถึงเพื่อผลักดันให้ตัวเองประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและการงานให้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลหนังสือ

  • ปรัชญาของเบอร์แทรนด์ รัสเซลล์
  • ผู้เขียน: ศักดิ์ บวร
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 120 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2560
  • ISBN: 9786163430526