อริสโตเติล นักคิด นักปรัชญาชาวกรีกผู้ที่ยังคงโด่งดังและผลงานต่างๆ ของเขาก็ยังคงเป็นที่กล่าวขวัญถึงกันในปัจจุบัน แท้จริงแล้วเป็นใครกันแน่ และอะไรทำให้เขาประสบความสำเร็จมากมายขนาดนี้

ปรัชญาของอริสโตเติล สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้เป็นหนังสือที่กล่าวถึงอริสโตเติล ผู้ที่เขียนทุกอย่างตั้งแต่เรื่องราวของเปลือกหอยไปจนถึงเรื่องราวของการฆ่าเชื้อโรค เรื่องราวของการสังเกตธรรมชาติของจิตวิญญาณและเรื่องราวของศาสตร์ที่เรียกว่าอุตุนิยมวิทยา บทกวี ศิลปะ และแม้แต่เรื่องราวของการทำนายฝัน นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ที่เขาสัมผัสออกมาเป็นศาสตร์แห่งการรอบรู้โดยจำแนกออกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจกับการพัฒนาของโลกได้ อันเป็ฯที่มาที่ทำให้เขาได้รับการยกย่องให้เป็น ‘บิดาแห่งตรรกศาสตร์’

ในเล่ม คุณจะได้สัมผัสกับแนวคิดปรัชญาของนักปราชญ์ท่านนี้ และขณะเดียวกันก็จะได้เรียนรู้ว่าเขาเป็นคนเช่นไรจากแนวคิดของเขา และบางทีนอกเหนือจากความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้คุณผู้อ่านอาจสะดุดใจกับความคิดบางอย่างจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้คุณสามารถคิดสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาบ้างก็ได้

ข้อมูลหนังสือ

  • ปรัชญาของอริสโตเติล สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้
  • ผู้เขียน: Aristotle
  • ผู้แปล: ศักดิ์ บวร
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 77 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2559
  • ISBN: 9786163430502