หลักปรัชญาของฌอง ปอล ซาร์ตเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักศึกษา นักวิชาการ นักปฏิวัติรวมไปถึงสาธารณชนทั่วไป ความนิยมในตัวเขาถือได้ว่าเป็นความนิยมที่ไม่เคยมีแบบอย่างมาก่อน สำหรับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นมาจากแนวคิดในการปฏิวัติระบบการเมือง แต่ส่วนใหญ่เป็นบทบาทของเขาในฐานะปากเสียงของลัทธิการดำรงอยู่ของตน ลัทธิซึ่งเชื่อว่า “ตนมีอิสระและรับผิดชอบต่อการกระทำของตน” แน่นอนแม้ซาร์ตจะไม่ใช่บุคคลแรกที่เผยแพร่ลัทธิดังกล่าวแต่การนำมาใช้ในช่วงโอกาสที่เหมาะสมของเขาช่วยจุดประกายความหวังให้สว่างไสวอยู่ในจิตใจที่ว่างเปล่าของประชาชนคนเดินดินในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ยุคที่เหลียวมองไปทางใดก็เห็นแต่ความตายและความหายนะของชีวิตและซากปรักหักพัง ลัทธิการดำรงอยู่ของตนเป็นลัทธิที่ฉายให้เห็นภาพความเป็นอิสระและความน่าตื่นเต้นใน “หลักปรัชญาของการกระทำ” (หลักปรัชญาในการต่อสู้) ซึ่งเมื่อมาอยู่ในมือของซาร์ตมันจึงเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิวัติชนชั้นที่แพร่กระจายไปทั่วทวีปยุโรปและลาตินอเมริกาในยุคของเช กูวารา นักศึกษาหนุ่มผู้มีอุดมการณ์มุ่งมั่นและไม่เคยพักผ่อนรวมไปถึงการปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อมูลหนังสือ