กว่าสองพันปีมาแล้ว หลักคำสอนที่ถูกมองว่าทื่อๆ ได้เอกลักษณ์มีรายละเอียดมากจนน่าเบื่อหน่ายที่หลุดออกจากปกของขงจื้อนักปราชญ์จีนในยุคโบราณ ยังคงได้รับการยกย่องจากชาวโลกมาจนทุกวันนี้ แม้พวกเราส่วนใหญ่จะยังคงไม่เข้าใจว่านักปราชญ์ท่านนี้มีเจตนาที่แท้จริงอย่างไร จึงคิดค้นและเรียงร้อยหลักคำสอนที่ดูเหมือนเป็นคำพูดยืดยาดน่ารำคาญเต็มไปด้วยรายละเอียดแม้กับเรื่องหยุมหยิมแต่แฝงความนัยที่ลึกซึ้งจนยากแก่การเข้าใจ แต่เราก็พอจะรู้ว่าเจตนาที่แท้จริงของท่านอยู่ที่การอบรมสั่งสอนศานุศิษย์ของท่านให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำและผู้บริหารที่ดี มีคุณธรรมแน่นอน ท่านไม่ได้คิดไกลไปกว่านั้น แต่ด้วยความที่หลักคำสอนต่างๆ ของท่านสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ซึ่งนั่นก็คือ “มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริตและตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม” หลักคำสอนของท่านจึงได้รับการกล่าวขานและได้รับการยกย่องจากผู้ใฝ่รู้ทั่วโลกมานานกว่าสองพันปี

ข้อมูลหนังสือ

  • ปรัชญาของขงจื๊อ สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้
  • ผู้เขียน: ขงจื๊อ
  • ผู้แปล: ศักดิ์ บวร
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 96 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — มกราคม 2560
  • ISBN: 9786163430489