มนุษยชาติอันเป็นที่รักเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ
และปาฐกถาที่อัลเบิร์ล ไอน์สไตน์นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ได้แสดงไว้ในหลายที่หลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงปลายชีวิตของท่านจึงเป็นทัศนคติที่ผ่านการกลั่นกรองมาเป็นอย่างดี ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านความทุกข์ยาก ผ่านประสบการณ์ชีวิตที่ยากจะมีโครเคยพบพาน ชีวิต สังคมและโลกในความมุ่งหมายของท่านคือการได้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ท่านเชื่อในอิสรภาพที่วางอยู่บนพื้นฐานที่เห็นคุณค่าและความหมายของคนรอบข้าง อันจะเป็นการนำสังคมมนุษย์ให้ยกระดับสูงขึ้น ศาสนา ผู้นำ การศึกษา ความดีความชั่ว ข่าวสาร เสรีภาพและอื่นๆ อีกมากล้วนเป็นองค์ประกอบที่มีส่วนสำคัญต่อสังคมมนุษย์

ข้อมูลหนังสือ

  • มนุษยชาติอันเป็นที่รัก
  • ผู้เขียน: Albert Einstein
  • ผู้แปล: วิจักขณา
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 263 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2558
  • ISBN: 9786163430434