เมื่อมองกันแต่ผิวเผินเราจะเห็นว่าปรัชญาของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กับปรัชญาของชาวตะวันออก น่าจะเป็นปรัชญาคู่ขนานที่ไม่มีวันมาบรรจบกันได้ แต่หากเรามีโอกาสศึกษาและทำความเข้าใจให้ดีเราจะเห็นว่าปรัชญาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นปรัชญาที่เกิดจากการวิเคราะห์ บนพื้นฐานของความเป็นจริง กับปรัชญาตะวันออกซึ่งปรัชญาที่เกิดจากความเชื่อทางด้านโลกวิญญาณล้วนเป็นปรัชญาที่พยายามชี้นำให้เราเข้าถึงแก่นแท้ของความเป็นจริงที่มีอยู่ในโลกและในห้วงจักรวาล

 

หนังสือเล่มนี้นำเสนอตัวอย่างแนวความคิดและความเชื่อของคนสองยุคที่บังเอิญมีสาระสำคัญสอดคล้องกันมาให้ผู้อ่านได้มีส่วนร่วมค้นหาความจริงดังกล่าว โดยเราได้รวบรวมแนวความคิดและความเชื่อมานำเสนอมากกว่าหนึ่งร้อยตัวอย่าง โดยจะเปรียบเทียบให้เห็นระหว่าง :

 

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กับ พุทธะ

นีลส์ บอร์ กับ คัมภีร์อุปนิษัท

เออร์วิน โครดิงเจอร์ กับ จวงจื๊อ

เวอน์เนอร์ ไฮเซ็นเบิร์ก กับ ดี.ที.ซูซูกิ

เดวิด บอห์ม กับ ดาไล ลามะ

ข้อมูลหนังสือ

  • ไอน์สไตน์กับพุทธะ ปรัชญาคู่ขนานที่บรรจบพบกัน
  • แปลจากหนังสือ: Einstein and Buddha: The Parallel Sayings
  • ผู้เขียน: Albert Einstein
  • ผู้แปล: ศักดิ์ บวร
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 127 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2558
  • ISBN: 9786163430410