หนังสือเล่มนี้พูดถึงชีวประวัติในช่วงต่างๆ ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซึ่งแยกออกเป็นสามช่วง ช่วงแรกเป็นชีวิตในวัยเด็กจนถึงช่วงที่เขาคิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพขึ้น ช่วงกลางเป็นช่วงที่ไอน์สไตน์กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงก้องโลกตั้งแต่ปี 1933 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่เขาทุ่มเทมันสมองอัจฉริยะให้กับการคิดค้น “ทฤษฎีสนามเอกภาพ” และช่วงสุดท้ายเป็นชีวิตในบั้นปลายของนักวิทยาศาสตร์นามอุโฆษผู้นี้ โดยในตอนแรกๆ ของแต่ละช่วงจะมี ดร.จี.เจ.วิทโรว์ ดร.ดับบลิว.เซียมา และศาสตราจารย์ดับบลิว.บี.บอนเนอร์ ร่วมกันศึกษาและนำมาถ่ายทอดเป็นภาษาชาวบ้านาและเล่าสู่กันฟังแบบสบายๆ รวมทั้งยังมีเอ็ช.เอ.ไอน์สไตน์-บุตรชาย เบอร์แทรนด์ รัสเซลล์ คาร์ล ป็อปเปอร์ อ็อตโต ฟริสต์ รอย แฮร์ร็อด เฮอร์มานน์ บอนดีและเบอร์นาร์ด โคเฮน มาร่วมถ่ายทอดถึงคุณสมบัติพิเศษและบุคลิกที่น่าประทับใจของผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์ยุคใหม่” ผู้นี้

ข้อมูลหนังสือ

  • ไอน์สไตน์:ในมุมมองผองเพื่อน
  • แปลจากหนังสือ: Einstein, the Man and His Achievement
  • ผู้เขียน: Albert Einstein
  • ผู้แปล: ศักดิ์ บวร
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 143 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2558
  • ISBN: 9786163430403