‘ผลกระทบข้างเคียง’

อย่างหนึ่งของทฤษฏีสัมพัทธภาพคือ

แนวความคิดที่ว่าเวลาเดินผ่านไป

ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันในแต่ละระดับความสูง

(เหนือระดับน้ำทะเล) ของคุณ

ซึ่งผลกระทบนี้ถูกนำมาเป็นเหตุผลสำคัญ

ในการออกแบบระบบจีพีเอส

ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกทำงานด้วย

การรับสัญญาณจากดาวเทียมที่โคจรรอบโลก

ซึ่งดาวเทียมแต่ละดวงเหล่านี้จะมี

นาฬิกาอะตอมมิกเพื่อมันจะได้สามารถ

ใช้เวลาที่ถูกต้องเสมอ

เพราะในขณะที่ดาวเทียมจำนวนมาก

ส่งสัญญาณออกมา มันจะมีช่วงเวลา

ของการเดินทางที่ล่าช้าออกไปและเกี่ยวเนื่องกับ

ข้อเท็จจริงที่ว่า สัญญาณที่ส่งออกมานั้น

เป็นสัญญาณที่ส่งออกมาเป็นช่วงๆ

แต่สัญญาณเหล่านี้จะได้รับการถอดรหัส

เพื่อให้อุปกรณ์จีพีเอสรู้แน่ชัดว่าดาวเทียมอยู่ที่ไหน

และอยู่ตรงตำแหน่งไหนของวงโคจร

ในขณะที่ส่งสัญญาณออกมา

หลังจากนั้นความเร็วของแสงก็จะถูกนำมาคำนวณ

หาช่วงเวลาที่ล่าช้าระหว่างดาวเทียมกับระยะทาง

ระบบจีพีเอสจึงสามารถกำหนดตำแหน่ง

ที่สัญญาณถูกส่งออกมาได้อย่างแม่นยำ

ข้อมูลหนังสือ

  • เกร็ดพิสดารของไอน์สไตน์
  • แปลจากหนังสือ: by Albert Einstein
  • ผู้เขียน: Albert Einstein
  • ผู้แปล: ศักดิ์ บวร
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 213 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2558
  • ISBN: 9786163430397