“วรรณกรรมอเมริกันสมัยใหม่ทั้งหมดมาจากหนังสือของ มาร์ก ทเวน เล่มที่ชื่อ ฮักเกิลเบอร์รี ฟินน์ เพียงเล่มเดียว … เป็นหนังสือดีที่สุดที่เราเคยมี”
—เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์

การผจญภัยของฮักเกิลเบอร์รี ฟินน์ เป็นวรรณกรรมคลาสสิกของอเมริกันที่มีเนื้อหาที่อาจเรียกได้ว่าเป็นวรรณกรรมเยาวชนก็คงได้ เพราะใช้ตัวละครที่เดินเรื่องเป็นเยาวชน

โดยเรื่องนี้อาจถือได้ว่าเป็นภาคต่อจาก “The Adventures of Tom Sawyer” แต่กลับกลายเป็นว่าเรื่องนี้ประสบความสำเร็จและมีคุณค่าทางวรรณกรรมสูงส่งยิ่งกว่าภาคแรกมากมายนัก เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่ก้าวพ้นจากการเป็นวรรณกรรมเยาวชนมาไกลลิบ และมีความสำเร็จในตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพิงภาคแรกอีกต่อไป

ข้อมูลหนังสือ

  • การผจญภัยของฮักเกิลเบอร์รี ฟินน์
  • แปลจากหนังสือ: Adventures of Huckleberry Finn
  • ผู้เขียน: Mark Twain
  • ผู้แปล: ธารพายุ
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 496 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กันยายน 2558
  • ISBN: 9786163430359