มนุษย์อยู่ได้ด้วยอะไร (What Men Live By) เป็นเรื่องราวของเทวทูตที่ตกจากสวรรค์โทษฐานที่ไม่เชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า จึงต้องลงมารับโทษและเรียนรู้ความจริงสามอย่าง คือหนึ่ง เรียนรู้ว่าในตัวมนุษย์มีอะไรอยู่ สอง อะไรที่ไม่ได้ให้แก่มนุษย์ และสาม มนุษย์อยู่ได้ด้วยอะไร ซึ่งถ้าเทวทูตสามารถเรียนรู้ทั้งสามอย่างนี้ได้แล้วเขาจึงจะได้กลับไปสู่สวรรค์ดังเดิม

แผ่นดินมนุษย์ (How Much Land Does a Man Need?) เป็นเรื่องราวของชาวนาที่ยากจนซึ่งมีที่นาเพียงน้อยนิดแต่เขาได้รับโอกาสให้เป็นเจ้าของที่นามากขึ้นด้วยความใจดีของเจ้าของที่ดินและความขยันของเขา ต่อมาเขามักไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี เขาจึงเปลี่ยนไปสู่ที่ดินผืนใหม่ที่คิดว่าดีกว่าและสุดท้ายก็เข้าสู่วังวนของความโลภอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนสุดท้ายเขาได้ใช้ที่ดินเพียงน้อยนิดสำหรับฝังศพของเขาเอง 

นักดนตรีเอก (Albert) เป็นเรื่องราวของศิลปินที่มีฝีมือในทางดนตรีมากมาย ความเป็นอิสระเสรีของเขาเท่านั้นที่ทำให้เขาสามารถเรียกพลังชีวิตออกมาได้ แต่เมื่อเขาถูกกักขังทางความคิด ทุกอย่างก็ดูจะมอดมลายและสลดหดหู่ลง คนที่เข้าใจเขาเท่านั้นแหละจะทำให้เขาเปล่งประกายออกมาได้

ข้อมูลหนังสือ

  • มนุษย์อยู่ได้ด้วยอะไร
  • แปลจากหนังสือ: What Men Live By
  • ผู้เขียน: Leo Tolstoy
  • ผู้แปล: ปารมี ภาณินี
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 168 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2558
  • ISBN: 9786163430342