ทุกวันนี้เราทุกคนล้วนยอมรับอย่างปราศจากข้อสงสัย ว่าทำไมทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์จึงเป็นทฤษฎียอดนิยม จนเขาได้รับการยกย่องให้เป็น “ บิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์ยุคใหม่” แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าแนวคิดในเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์มีความเป็นมาอย่างไร แน่นอนว่ามันคงไม่อยู่ ๆ ก็ผุดมาเองในสมองของสุดยอดอัจฉริยะผู้นี้ แต่การที่จะเรียนรู้ถึงความเป็นมาทฤษฎีสัมพัทธภาพเราจำเป็นต้องสาวรอยกลับไปสู่อดีตเพื่อเรียนรู้แนวความคิดและผลงานของบรรดาสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเสียก่อน อย่างเช่น นิโคลัส ตอเปอร์นิคัส, พโตเลมี คลอดิอัส, โจแอนน์ เค็ปเลอร์ เรื่อยมาจนถึง กาลิเลอี กาลิเลโอและเซอร์อแซ็ค นิวตัน เนื่องจากผลงนของสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นเสมือนหนึ่งคบไฟส่องทางสว่างให้แก่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ สุดยอดนักวิทยาศาสตร์แห่งยุค จนสามารถสร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพจำเพาะและทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป จนโลกต้องตะลึงงันมาแล้ว

ข้อมูลหนังสือ

  • จากคอเปอร์นิคัสถึงไอน์สไตน์
  • ผู้เขียน: ศักดิ์ บวร
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 140 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2560
  • ISBN: 9786163430281