Heart of Darkness เป็นวรรณกรรมคลาสสิกอีกเรื่องหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาสู่คนรุ่นปัจจุบัน เป็นนวนิยายยุคแรกของต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่ง โจเซฟ คอนราด เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1902 หลังจากที่ผู้เขียนประสบความสำเร็จสูงสุดจากเรื่อง Lord Jim ในปี ค.ศ. 1900 และจากนั้นจนบัดนี้ก็ได้รับการกล่าวขานถึงความลุ่มลึกของเนื้อหาที่สะท้อนธาตุแท้ในส่วนลึกของจิตใจมนุษย์ได้อย่างถึงแก่น

เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ เคยเขียนไว้ว่า “บรรดาผู้นิยมโจเซฟ คอนราด มักจะนึกถึงเขาแต่เพียงว่าเป็นศิลปินเอก นักเล่าเรื่องผู้มีวิธีการเขียนที่น่าทึ่งเท่านั้น ความจริงคอนราดยังเป็นทั้งคนคิดลึกและนักปรัชญาที่สุขุมอีกด้วย ไม่ว่าในนวนิยายหรือร้อยแก้วอื่นๆ ของเขา...มักจะออกมาในรูปนี้เหมือนกันทั่วประเทศ”

เมื่อคอนราดเสียชีวิต เฮมิงเวย์เขียนถึงนักเขียนคนนี้ว่า “บัดนี้เขาตายไปแล้ว ใจผมนั้นอยากจะขอพระเจ้าให้เอานักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ที่ยอมรับกันว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญไปแทนและทิ้งเขาไว้ก่อน ให้เขาอยู่เขียนเรื่องเลวๆ ต่อไปอีก”

ข้อมูลหนังสือ

  • หัวใจมืด
  • แปลจากหนังสือ: Heart of Darkness
  • ผู้เขียน: Joseph Conrad
  • ผู้แปล: ว. บุนนาค
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 166 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2558
  • ISBN: 9786163430267