แสงริบหรี่ที่ปลายอุโมงค์ เป็นงานเขียนเล่มสำคัญของ ฟรานซ์ คาฟกา ที่แสดงถึงสภาพสังคมในสมัยนั้นที่มีต่อความคลุมเครือ มีการเรียกรับผลประโยชน์ที่แม้แต่ผู้ที่ถูกดึงเข้ามาเป็นเหยื่อยังมิได้ล่วงรู้ด้วยซ้ำไปว่าตนเผชิญกับสิ่งใด หลายๆ คนที่ตัวเอกของเรา ‘เค.’ เข้าไปเกี่ยวข้องล้วนมีความสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่ลึกลับคลุมเครือและไม่อาจแตะต้องได้ การที่จะอยู่ในสังคมแบบนี้ได้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากมาย ทั้งต้องมีความอดทนและยอมสูญเสียสิ่งหนึ่งออกไป เพียงเพื่อซื้อเวลาที่ยังไม่รู้ถึงอนาคตด้วยซ้ำ

ข้อมูลหนังสือ

  • แสงริบหรี่ที่ปลายอุโมงค์
  • แปลจากหนังสือ: The Trial
  • ผู้เขียน: Franz Kafka
  • ผู้แปล: ศักดิ์ บวร
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 392 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2558
  • ISBN: 9786163430250