ตอลสตอยเชื่อว่าชาวคริสต์ที่แท้จริงสามารถแสวงหาความสุขอันถาวร ด้วยการเพียรพยายามทำความสมบูรณ์พร้อมให้แก่ตัวตนภายใน ผ่านทางพระบัญญัติอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการรักเพื่อนบ้านของตนและพระเจ้ายิ่งกว่าการมองออกไปข้างนอกตัว คือคริสตจักรหรือรัฐเพื่อขอคำชี้แนะ ความเชื่อของเขาในเรื่องการไม่ต่อต้าน (การไม่ใช้ความรุนแรง-อหิงสธรรม) เมื่อเกิดความขัดแย้งคือสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของปรัชญาของเขาที่มีรากฐานคำสอนของพระเยซูคริสต์ ข้อเขียนเรื่อง “อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในตัวคุณ” มีอิทธิพลโดยตรงต่อมหาตมะ คานธี ตอลสตอยมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อขบวนการต่อต้านแบบอหิงสาตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ เขาเชื่อว่าอภิชนาธิปไตย เป็นภาระแก่คนยากจนและเชื่อว่าหนทางแก้ไขเพียงอย่างเดียวของการอยู่ร่วมกันของเรา ก็คืออนาธิปไตย ยิ่งกว่านั้นเขายังต่อต้านการมีทรัพย์สินส่วนตัวและสถาบันการแต่งงานและให้คุณค่าแก่อุดมคติการถือพรหมจรรย์และการงดเว้นจากการร่วมประเวณี

ข้อมูลหนังสือ

  • มรณกาลของอีวาน อีลิช
  • แปลจากหนังสือ: The Death of Ivan Ilyich
  • ผู้เขียน: Leo Tolstoy
  • ผู้แปล: ศ.ศุภศิลป์
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 359 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2558
  • ISBN: 9786163430168