คนสองภาค เป็นนวนิยายเรื่องที่สองที่เขียนขึ้นหลังจากประสบความสำเร็จในทันทีทันใดจากเรื่อง Poor Folk ในปี 1846 อันเป็นการแสดงถึงศักยภาพของนักเขียนหนุ่มคนหนึ่งว่าจะต้องมีความหมายต่อโลกวรรณกรรมในอนาคตอย่างแน่นอน งานเขียนชิ้นนี้จึงเป็นเสมือนการชักชวนให้ผู้อ่านย้อนไปสู่ยุคแรกเริ่มในชีวิตการประพันธ์ของนักเขียนเอกท่านนี้

ถึงแม้ว่า The Double จะเป็นฉากรัสเซีย ตัวละครเป็นฝรั่ง แต่นั่นเป็นเพียงระดับที่ปรากฏ ส่วนระดับที่ลึกลงไปในเชิงหนึ่ง อาจจะมองได้ว่า The Double เสนอรูปนามธรรมในภาพรูปธรรมเกี่ยวกับโลกที่เราเข้าใจจากจุดมองของตัวเรา จากฐานะของเราในสังคม หรือกว้างกว่านั้น คือความที่เราเป็นอย่างที่เราเป็น ทำให้โลกปรากฏอย่างที่เป็นในความสำนึกของเรา นั่นก็เท่ากับว่า สังคมหรือโลกมองเราอย่างไร สัมพันธ์และสัมพัทธ์กันโดยตรงกับที่เรามองโลก ยิ่งไปกว่านั้น การที่เรามองตัวเองได้ ก็เสมือนว่าเรากำลังเป็น ‘อีกคนหนึ่ง’ ของตัวเรา กับ ‘ตัวเราจริงๆ’ สามารถแยกกันได้ง่ายๆ หรือทั้งสองนี้มิได้ถ่ายทอด หรือสลับกันไปมาอยู่เสมอๆหรือปัญหานี้ซับซ้อนมากกว่าปัญหาที่นักจิตวิทยาและคนช่างคิดนิยมกล่าวกันถึง คือ ตัวเราจริงๆ เป็นอย่างไร เป็นอย่างที่เราทำกับตัวเราให้เป็นในสังคม หรือเราเป็น ‘ตัวของเราเอง’ ที่บ้านและในหมู่สหายใกล้ชิด

ข้อมูลหนังสือ

  • คนสองภาค
  • แปลจากหนังสือ: The Double: A Poem of St. Petersburg
  • ผู้เขียน: Fyodor Dostoyevsky
  • ผู้แปล: ศ.ศุภศิลป์
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 295 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — พฤศจิกายน 2557
  • ISBN: 9786163430120