หนังสือเล่มนี้เป็นการเรียบเรียงข้อเขียนของฟรอยด์ แล้วนำมาปรับใช้กับกรณีศึกษาแต่ละกรณีไป ซึ่งทำให้สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่ทฤษฎีที่มีไว้อ่านกันในหมู่นักวิชาการจิตวิทยาเท่านั้น ในหนังสือพูดอยู่หลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นแง่มุมแรกที่กล่าวว่า เมื่อเกิดความสำเร็จแล้วทำไมจึงเกิดการล่มสลายพังทลายลงไปได้ หรือแม้แต่การหลุดปากพูดบางสิ่งบางอย่างทั้งๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ในจิตใต้สำนึกของคนๆ นั้นมีความรู้สึกสิ่งใดอยู่ เป็นต้น

ข้อมูลหนังสือ

  • ซิกมันด์ ฟรอยด์ สอนบทเรียนชีวิต
  • ผู้เขียน: Sigmund Freud
  • ผู้แปล: วิจักขณา
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 159 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562
  • ISBN: 9786163430021